• W tym miejscu będą pojawiały się bieżące informacje, zadania dodatkowe oraz zakres materiału na kartkówki i sprawdziany dla klas drugich. ZAPRASZAM!

    Zapisywanie samodzielne: Informacje dla klas drugich