Klasa II
(MAT klasa II)

Lekcja dotyczy jednego z podstawowych twierdzeń matematycznych - tw. Pitagorasa.