Symetria
(Symetria)

Kurs skierowany jest dla uczniów klas I i poświęcony tematowi symetria