Powtórzmy przed egzaminem...
(CHEM egzamin)

Kurs jest skierowany do uczniów klas trzecich. Zawiera krótkie przypomnienie wiadomości z chemii oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w postaci krótkich testów z zadaniami typu egzaminacyjnego.