Wyrażenia algebraiczne
(Wyr alg)

Kurs skierowany jest do uczniów klas I i poświęcony wyrażeniom algebraicznym