Korespondencja seryjna
(INF Word KS)

Kurs  rozszerza wiedzę z edytora tekstu Word o zagadnienia korespondencji seryjnej oraz sprawdza wiedzę z pozostałych tematów