Informacje dla klasy pierwszej
(DOD 1)

W tym miejscu będą umieszczane bieżące informacje, przykładowe zadania do zrobienia oraz zakres wymagań na kartkówki i sprawdziany dla klas pierwszych.