Informacje dla klas drugich
(DOD 2)

W tym miejscu będą pojawiały się bieżące informacje, zadania dodatkowe oraz zakres materiału na kartkówki i sprawdziany dla klas drugich. ZAPRASZAM!