Podstawowe konstrukcje
(PK)

Kurs  skierowany jest dla uczniów, który chcą rozszerzyć swoją wiedzę z matematyki o konstrukcje.

Aby otworzyć z zamieszczone pliki należy skorzystać z bezpłatnego oprogramowania GeoGebry, http://www.geogebra.org/cms/pl/download